HYMNE À L’AMOUR !

Will Grayson et Will Grayson sont deux lycéens qui habitent chacun d’un côté de Chicago. L’un, renfermé sur lui-même et sans espoir du côté amour (mais correspondant tout de même avec un autre garçon 🙂) et l’autre, ami avec un adolescent qui prend BEAUCOUP de place, est aussi ouvertement gay que le premier Will est renfermé sur lui-même. Leurs histoires, racontées en parallèle (jusqu’à ce qu’elles se rencontrent 🙂) sont aussi drôles et touchantes l’une que l’autre. Livre poétique et autant sur l’amour que l’amitié en passant par tout un tas d’émotions différentes.

DRÔLE, TOUCHANT, POÉTIQUE, TOUT CE QU’ON AIME ! 🙂